Wokół nas są psychopaci ale o tym nie wiemy. Ich zachowanie jednak da się odczytać – Psycholodzy potwierdzają.

Osobowość psychopatyczna jest trudna do rozpoznania. Na pierwszy rzut oka psychopaci wyglądają jak pozostałe osoby, mogą być nawet bardziej czarujący i towarzyscy.

Istnieje błędne przeświadczenie, że psychopata to osoba agresywna i niebezpieczna, bo chociaż takie przypadki się zdarzają, to psychopatów cechują głównie zaburzenia emocjonalne. Brak empatii, współczucia, a nawet sumienia ujawniają się znacznie później. Dowiedz się, jak rozpoznać psychopatę.

Przez lata sądzono, że psychopaci są całkowicie zamknięci na uczucia innych ludzi. Dzisiaj wiadomo, że nie musi być to prawdą. Psychopatę obchodzi to, co myślą i czują inni, ale nie poddaje się tym uczuciom. Zdaje sobie sprawę, że może kogoś zranić i spowodować ból, ale w przeciwieństwie do innych osób, nie czuje wyrzutów sumienia.

Ten brak empatii to cecha charakterystyczna prawdziwego psychopaty. Zna ogólne zasady funkcjonowania w społeczeństwie, ale w gruncie rzeczy stawia na własny komfort i zadowolenie. Egoizm to również wizytówka psychopatów, którzy są bardzo mocno zajęci własną osobą.

Niektórzy, mówiąc o osobowości psychopatycznej, używają określenia „socjopata”. To błędne stwierdzenie. Socjopata to osoba o tendencjach antyspołecznych, które przypisuje się czynnikom społecznym i środowiskowych. Natomiast psychopata nie unika kontaktów towarzyskich, a wręcz czasami bryluje w towarzystwie, jest czarujący, uwodzicielski, często przesadnie dba o wygląd i imponuje innym swoją inteligencją.

Ocenia się, że cechy psychopatyczne są raczej wrodzone, chociaż pewne doświadczenia życiowe mogą je pogłębiać.

Tu lista 10 kryteriów zaproponowanych przez psychiatrów: Hare’a, Hart’a i Harpur’a, która służy psychiatrom na całym świecie do oceny zaburzeń o podłożu psychopatycznym.

10 cech charakterystycznych psychopaty:

 • brak odpowiedzialności,
 • impulsywność,
 • słaba kontrola zachowania,
 • zachowania antyspołeczne w dorosłości,
 • wczesne zaburzenia zachowania,
 • skłonność do manipulacji i oszustwa,
 • brak empatii i współczucia,
 • brak wyrzutów sumienia,
 • zawyżona i nieadekwatna samoocena,
 • łatwość wypowiedzi, powierzchowny urok osobisty.

Inną listę stworzył Hervey M. Cleckley, psychiatra i autor książki The Mask Of Sanity, w której podał opis typowego psychopaty. Jest to lista cech afektywnych i interpersonalnych, która według autora dobrze opisuje funkcjonowanie psychopaty w społeczeństwie i jego kontakty z innymi ludźmi.

16 cech opisujących typowego psychopatę i jego zachowanie:

 • konsekwentne powtarzanie zachowania nawet wtedy, gdy jest się za nie karanym,
 • nieumiejętność wyciągania wniosków z poprzednich doświadczeń,
 • nieumiejętność tworzenia planów na życie,
 • rzadkie odczuwanie lęku, na ogół brak poczucia winy,
 • nieprzestrzeganie zasad dyscypliny i prawa,
 • ubogie życie seksualne, powierzchowne i o małej integracji uczuciowej z partnerem,
 • nieumiejętność wchodzenia w interakcje społeczne,
 • duża impulsywność w reakcjach na różne sytuacje, niebranie pod uwagę konsekwencji swojego postępowania
 • mimo znajomości zasad właściwego zachowania,
 • zdolność do robienia dobrego wrażenia na otoczeniu, fałszywe wzbudzanie zaufania i manipulowanie innymi,
 • ciągłe dążenie do własnych przyjemności i spełnianie własnych potrzeb,
 • ubóstwo uczuciowe kontaktów emocjonalnych z innymi,
 • niezdolność do wypełniania obietnic, nie można na takiej osobie polegać,
 • nieadekwatność motywacji zachowań, co prowadzi do przejawów antyspołecznych,
 • brak wyrzutów sumienia,
 • rzadkie dokonywanie samobójstw,
 • impulsywne reakcje, nadmierna fantazja i nieodpowiedzialność po spożyciu nawet małej ilości alkoholu.

Comments

Loading...